Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “PRIEMYSELNÝ PARK ZÁBORSKÉ – 1063KO”

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “PRIEMYSELNÝ PARK ZÁBORSKÉ – 1063KO”

OZNAM – DENNÝ STACIONÁR HARŠAČANIK

V dňoch 12.08. – 16.08.2019 bude Denný stacionár zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na OZNAM – DENNÝ STACIONÁR HARŠAČANIK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznam – čerpanie dovolenky MUDr. Darina Peregrinová

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Darina Peregrinová oznamuje svojim pacientom, že 16.08.2019 – 30.08.2019 bude čerpať dovolenku. Počas dovolenky ju bude zastupovať MUDr. Milan Baranovič, Švábska 31/A, Prešov – Šváby a v termíne 02.09.2019 – 06.09.2019 ju bude zastupovať MUDr. Melánia Rückschloso …

Čítať viac
Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam – čerpanie dovolenky MUDr. Darina Peregrinová

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách voľného času.

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách voľného času.

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.07.2019

Dňa 29.07.2019 o 17:00 hod. sa v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu Záborské uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Záborské. …

Prílohy

Publikované v Zasadnutia obecného zastupiteľstva | Komentáre vypnuté na Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.07.2019

Výkup lúpaných vlašských orechov

Firma Bio Team bude dňa 26.07.2019 (piatok) vykupovať lúpané vlašské orechy v cene 3,00 €/kg o 11:45 hod. pri obecnom úrade. Zdrží sa 10 min.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Výkup lúpaných vlašských orechov

Pozvánka – otvorenie oddychovej zóny Hravo aj zdravo

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pozvánka – otvorenie oddychovej zóny Hravo aj zdravo