OZNAM

Dňa 18.4.2019 budú OBECNÝ ÚRAD, DENNÝ STACIONÁR, KNIŽNICA a FITNESCETRUM zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na OZNAM

ROZHODNUTIE o umiestnení stavby “Industrial park Petrovany – vonkajšie IS”

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na ROZHODNUTIE o umiestnení stavby “Industrial park Petrovany – vonkajšie IS”

Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské”

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské”

Oznámenie o strategickom dokumente “Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja”

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente “Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja”

Rozhodnutie o umiestnení stavby “Inžinierske siete pre pozemky parc. č. KN-C 1347, 1348, 1349, 1350 v katastrálnom území obce Záborské”

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Rozhodnutie o umiestnení stavby “Inžinierske siete pre pozemky parc. č. KN-C 1347, 1348, 1349, 1350 v katastrálnom území obce Záborské”

VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: “6 x NN prípojky – Záborské”


Prílohy

Publikované v Nezaradené, Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: “6 x NN prípojky – Záborské”

Mobilný zber papiera a jedlých olejov

Dňa 13.04.2019  o 13:30 hod. sa uskutoční pred obecným úradom výmena papiera a jedlých olejov za toaletný papier a hygienické potreby. Papier musí byť zviazaný alebo prelepený lepiacou páskou a nesmie obsahovať kartón. Použitý kuchynský olej je potrebné zozbierať do PET fliaš.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Mobilný zber papiera a jedlých olejov

ENVI-PAK – Trieďme odpad, má to zmysel.

Prílohy

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na ENVI-PAK – Trieďme odpad, má to zmysel.

OZNAM – VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Na základe harmonogramu bude dňa 16.4.2019 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. V uvedenom čase môžu občania priniesť nebezpečný odpad pred obecný úrad, kde bude stáť  vozidlo a vodič odpad bezpečne prevezme na základe občianskeho preukazu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na OZNAM – VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 12.04.2019 o 18:00 hod. sa v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu Záborské uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Záborské.

Prílohy

Publikované v Zasadnutia obecného zastupiteľstva | Komentáre vypnuté na Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva