Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obeczaborske@gmail.com

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obeczaborske@gmail.com

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Tuhrina – oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Prílohy

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Obec Tuhrina – oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Záborské

Dňa 18.11.2019 o 17:00 hod. sa v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu Záborské uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Záborské.

Prílohy

Publikované v Zasadnutia obecného zastupiteľstva | Komentáre vypnuté na Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Záborské

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Voľba poštou

elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – obeczaborske@gmail.com

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Voľba poštou

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Informácie pre voliča

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Informácie pre voliča

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “INS_FTTH_PO_MASA_01_Záborské”

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “INS_FTTH_PO_MASA_01_Záborské”

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – “Úpravy hasičskej zbrojnice Záborské”


Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – “Úpravy hasičskej zbrojnice Záborské”

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Návrh VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznam – veľkokapacitný kontajner

Oznamujeme občanom, že veľkokapacitný kontajner umiestnený na parkovisku pred obecným úradom je k dispozícii občanom dňa 24.10.2019 v čase 10:00 hod. – 12:00 hod. a 16:30 hod. – 17:30 hod.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam – veľkokapacitný kontajner