Informácia o začatí konania

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Informácia o začatí konania

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: “VTS-Prešov, Haniska, Záborské

Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: “VTS-Prešov, Haniska, Záborské

Návrh pomenovania ulíc v obci Záborské

V prílohe uverejňujeme Návrh pomenovania ulíc v obci Záborské. Svoje pripomienky k návrhu môžete doručiť do 30.06.2019 na obecný úrad.

Prílohy

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Návrh pomenovania ulíc v obci Záborské

Všeobecne záväzné nariadenie obce Záborské č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1, Územného plánu obytnej zóny č. 2 Záborské


Prílohy

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Všeobecne záväzné nariadenie obce Záborské č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1, Územného plánu obytnej zóny č. 2 Záborské

Oznam – zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Prílohy

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam – zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Štrajk časti zamestnancov DPMP, a. s. – aktualizácia


Prílohy

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Štrajk časti zamestnancov DPMP, a. s. – aktualizácia

OZNAM – DPMP, a. s.

Prílohy

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na OZNAM – DPMP, a. s.

POZVÁNKA – DEŇ MATIEK, DEŇ RODINY, MDD

Srdečne pozývame občanov na oslavu DŇA RODINY spojenú s oslavou DŇA MATIEKMDD, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2019 (piatok) o 16:00 hod. v  MŠ Záborské.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na POZVÁNKA – DEŇ MATIEK, DEŇ RODINY, MDD

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.06.2019

Dňa 03.06.2019 o 18:00 hod. sa v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu Záborské uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Záborské.

Prílohy

Publikované v Zasadnutia obecného zastupiteľstva | Komentáre vypnuté na Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.06.2019