rozšírené vyhľadávanie
Obec Záborské
Obec
Záborské

Denný stacionár

Starnutie a  staroba sú významnou etapou ontogenetického vývinu jednotlivca a predstavujú prirodzenú súčasť životného cyklu človeka.

Obec Záborské zriadila vo svojej pôsobnosti dňom 1. 1. 2016 Denný stacionár, v ktorom sú poskytované sociálne služby ambulantnou formou, len na určitý čas počas dňa, pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Sociálne služby sú poskytované v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase od 7.00 hod. – do 15.30 hod..   

Cieľom denného stacionára je poskytovanie sociálnej služby, ktorá zodpovedá potrebám prijímateľa, so zohľadnením jeho potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu jeho kvality života a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie z dôvodu jeho veku a odkázanosti, umožňuje mu zároveň zotrvať  čo najdlhšie v jeho prirodzenom rodinnom prostredí a  v  komunite, posilňuje jeho kontakt so spoločenským prostredím, jeho aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti.

V zmysle zákona Denný stacionár poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stravovanie

ďalej zabezpečuje  ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy, počas ktorých zapája fyzickú osobu do tvorivých činností, pomáha rozvíjať jej motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie, zabezpečuje záujmovú a kultúrnu činnosť, vytvára podmienky na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity, kontakt so spoločenských prostredím a vytvára podmienky pre zamedzenie osamelosti a ageizmu.  Poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 Ako sa stať klientom v dennom stacionári

Záujemca si podá na obecnom úrade písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári. Spolu so žiadosťou predloží:  

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne
  • vyhlásenie o majetku

Víziou zariadenia je dôverný  vzťah a individuálny prístup ku klientom, kvalitné poskytovanie sociálnych služieb prijímateľovi, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, so zameraním na podporu a rozvoj jeho individuálnych potrieb, s cieľom zachovania, obnovy a rozvoja jeho schopností a zručností viesť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.

Zariadenie má vypracovaný krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenie COVID-19 spôsobenej koronavírusom             SARS-CoV-2. 

Kontakt:

Obec Záborské,  Hlavná ulica 39/31, 082 53 Záborské     

E-mail:   stacionar@obeczaborske.sk

Tel.:        +421 917 137 583

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 7. 12. 2023
slabé sneženie 1 °C -6 °C
piatok 8. 12. zamračené 0/-8 °C
sobota 9. 12. zamračené 1/-3 °C
nedeľa 10. 12. slabé sneženie 1/-1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 7.12.2023, 14:50:29