Zmluvy, faktúry a objednávky – Archív

Sekcia zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr na základe zákona č. 546/2010.

Rok 2015
[attachments template=custom orderby=“id“ include=“4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4350″]

Rok 2014
[attachments template=custom orderby=“id“ include=“4250,4251,4252,4253,4254,4255,4256,4257,4258,4259,4260,4261,4263,4542″]

Rok 2013

[attachments template=custom orderby=“id“ include=“2239,2238,2237,2236,2235,2234,2233,2232,2231,2230,2229,2228,2260,3547″]

Rok 2012

[attachments template=custom orderby=“id DESC“ include=“1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,4545″]

Rok 2011

[attachments template=custom orderby=“id DESC“ include=“806,682,647,591,570,507,440,380,312,263,262,261,195,3195″] Aktualizácia V zmysle NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, podľa § 3 tohto nariadenia Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. mája 2011. (uverejnené v Zbierke zákonov č. 118/2011)

Prílohy