Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Na OZ 28.1.2011 sa poslanci jednohlasne uzniesli na pláne ďalších zasadnutí OZ.

Rokovania OZ budú prvý pondelok v každom mesiaci.

Pozvánky, programy, uznesenia, zápisnice a prehľady o hlasovaní k jednotlivým zasadnutiam nájdete v kategórii Zasadnutia obecného zastupiteľstva.

27. 12. 2010 – 16:30 – Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva