Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  23.12.2018 sa poslanci jednohlasne uzniesli na pláne ďalších zasadnutí.

Rokovania OZ budú v pondelky o 17:00 hod., raz mesačne v mesiaci

 január, apríl, júl, september, december.

Pozvánky, programy, uznesenia, zápisnice a prehľady o hlasovaní k jednotlivým zasadnutiam nájdete v kategórii Zasadnutia obecného zastupiteľstva.

27. 12. 2010 – 16:30 – Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva