Rozpočet

Rozpočet 2015

Viacročný rozpočet 2015

Návrh rozpočtu na rok 2014 a viacročného rozpočtu

Rozpočet 2013

Rozpočet 2012
Rozpočet schválený pre rok 2012 a jeho úpravy si môžte prečítať vo formáte PDF.

Záverečný účet za rok 2011
Záverečný účet obce Záborské je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10  ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z rozdielu bežného rozpočtu, t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov a kapitálového rozpočtu, t.j. kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov.

Rozpočet 2011
Rozpočet schválený pre rok 2011 si môžte prečítať vo formáte PDF.
Zverejňujeme aj návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014.

Záverečný účet za rok 2010

Prílohy