Rozpočet

Rozpočet 2015
[attachments template=custom orderby “id DESC” include=”3129,3131″]

Viacročný rozpočet 2015

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”3001,3000″]

Návrh rozpočtu na rok 2014 a viacročného rozpočtu

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”1976,1975″]

Rozpočet 2013

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”1970″]

Rozpočet 2012
Rozpočet schválený pre rok 2012 a jeho úpravy si môžte prečítať vo formáte PDF.

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”1249,1250,1034,1969″]

Záverečný účet za rok 2011
Záverečný účet obce Záborské je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10  ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z rozdielu bežného rozpočtu, t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov a kapitálového rozpočtu, t.j. kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov.

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”952,951″]

Rozpočet 2011
Rozpočet schválený pre rok 2011 si môžte prečítať vo formáte PDF.
Zverejňujeme aj návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014.

[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”719,690,189,1025,1026″]

Záverečný účet za rok 2010
[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”268″]

Prílohy