Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia pre šport:

Predseda – Ing. Peter Dúbravský

Členovia komisie – Ján Semančík, Daniel Kakaščík

Komisia pre školstvo a kultúru:

Predseda – Mgr. Alena Železníková

Členovia komisie – Mgr. Katarína Beňová, Mgr. Peter Pekľanský

Komisia finančná a správa obecného majetku:

Predseda – Bc. Bibiána Harčárová

Členovia komisie – Mária Baranová, Ivana Fabiánová,

Marcela Kolivošková, Mgr. Lucia Baranová Maliňáková

Komisia pre stavebnú činnosť a územné plánovanie:

Predseda – František Žuľa

Členovia komisie – Pavel Fabián, František Kozák

Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie a sociálnu oblasť:

Predseda – Cecília Frištýková

Členovia komisie –  Jozef Renčko, František Kozák