Komisie pri obecnom zastupiteľstve a rozdelenie poslaneckých obvodov

Komisia na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona 357/2004:

  • art. Jozef Kakaščík, Mgr. Renáta Drabová, Mgr. František Porochnavý, Ing. Peter Sedlák, František Žuľa

Komisia pre šport – predseda Ing. Peter Sedlák

Komisia pre stavebnú činnosť a územné plánovanie – predseda František Žuľa

Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie – predseda Mgr. František Porochnavý

Komisia pre kultúru a sociálnu oblasť – predseda Mgr. Renáta Drabová

Komisia pre školstvo, finančná a  správa obecného majetku – DiS. art. Jozef Kakaščík

Rozdelenie poslaneckých obvodov:

 Mgr. František Porochnavý:  č. domu   1 – č. domu   70

DiS. art Jozef Kakaščík:            č. domu 71 – č. domu 140

František Žuľa:                           č. domu 141 – č. domu 210

Mgr. Renáta Drabová:              č. domu 211 – č. domu 350

Ing. Peter Sedlák:                      č. domu 351 a vyššie