Zmluvy

Detailné údaje k jednotlivým záznamom získate kliknutím na zvolený riadok.
Náhľad na originál zmluvy získate následným kliknutím na Popis.

Archív zmlúv

Zmluvy 2019

DátumPopisDodávateľSuma
2019-03-25Zmluva č. 169/23/2019/IÚ

VVS, a.s.
2019-06-17Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy

ATH-PO s.r.o.
2019-06-25Kúpna zmluva

Ing. Oravec Jaroslav1,00
2019-03-25Zmluva č. 170/24/2019/IÚ

VVS, a.s.
2019-08-21Nájomná zmluva č. 4139

Družstvo AGROPLUS Prešov
2019-06-17Mandátna zmluva

ATH-PO Trade s.r.o.
2019-06-17Zmluva o poskytovaní služieb

ATH-PO Trade s.r.o.
2019-06-17Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb

ATH-PO s.r.o.
2019-03-18Príkazná zmluva

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
2019-07-15Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Vladimír Andraščík600,00
2019-06-28Zmluva o prevádzke webového sídla

Galileo Corporation s.r.o.
2019-06-28Zmluva o vytvorení webového sídla

Galileo Corporation s.r.o.
2019-06-28Zmluva o spracovaní osobných údajov

Galileo Corporation s.r.o.
2019-07-03Zmluva o dielo č. 0307/2019

František Kozák - GASKOMPLET
2019-08-12Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201910923

Disig, a.s.
2019-08-31Poistná zmluva č. 0232023392 Dodatok č. 8

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.71,44
2019-09-23Zmluva č. WO/2019A87115-1

osobnyudaj.sk, s.r.o.130,00
2019-05-15Príloha číslo 1 k Zmluve VKE0720201528A

ENVI - PAK, a.s.
2019-03-29DODATOK 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

FURA s.r.o.
2019-05-14Sponzorská zmluva

AMM PREŠOV s.r.o.200,00