Verejné obstarávanie

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

14.5.2015
13.4.2015

13.4.2015

13.2.2015

Rok 2013

16.10.2013 Zákazka na nákup oceľových reťazí a lana – Traktor kolesový           10.9.2013 Súťažné podklady verejnej súťaže – Traktor kolesový                   4.9.2013 Oznámenie o vypísaní verejnej súťaže – Traktor kolesový

Rok 2012

Prílohy