Stavebné tlačivá

V zmysle novely zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch účinnej od 1. januára 2013 zverejňujeme tlačivá na územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia účinné od 1. 1. 2013.

Územné rozhodnutia:

 

Stavebné rozhodnutia:

 

Kolaudačné rozhodnutia:

 

Ostatné:

 

Tlačivá na Pozemkový fond:

Drobné stavby:

 

 

 

 

Prílohy