Stavebné tlačivá

V zmysle novely zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch účinnej od 1. januára 2013 zverejňujeme tlačivá na územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia účinné od 1. 1. 2013.

Územné rozhodnutia: [attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”2583,2582,2579″]

 

Stavebné rozhodnutia: [attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”2599,2598,2597,2596,2595,2594,2593,2591,2590,2588,2587,2586,2585,2584″]

 

Kolaudačné rozhodnutia:[attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”2607,2606,2605,2604,2603,2602″]

 

Ostatné: [attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”2615,2614,2613,2612,2611,2610,5728″]

 

Tlačivá na Pozemkový fond: [attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”2624,2623,2622,2621,2620,2619,2618″]

Drobné stavby: [attachments template=custom orderby=”id DESC” include=”4361,4362,4363,4364″]

 

 

 

 

Prílohy