Štatút a symboly obce

Štatút obce

Štatút obce si môžte prečítať vo formáte PDF: Štatút obce

Erb Obce

Erb

Erb


Erb obce Záborské tvorí:

V modrom poli štítu na zelenej pažiti zlatá (žltá) lipa, pri ňom vpravo strieborný (biely) medveď a vľavo strieborný (biely) vlk so zlatou (žltou) zbrojou.

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1786 je uložený v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti. (MOL Budapest, V-5, Altenburger Pecsétgyüjtemény). Na pečati s kruhopisom SIGIL POS HARSAG 1786 (Pečať obce Záborské 1786) je vyobrazený na pažiti strom, vedľa neho vlk a medveď. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, ako aj na skutočnosť, že starší (resp. iný) obecný symbol sa nám nájsť nepodarilo, odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Zdroj: Ideový návrh – Doc. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Vlajka obce

Pečať obce

Prílohy