Archív kategorií: Úradné oznamy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Voľba poštou

elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – obeczaborske@gmail.com

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Voľba poštou

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Informácie pre voliča

Prílohy voľby do NR SR – Informácie pre voliča • 461 kB • 17 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – Informácie pre voliča

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “INS_FTTH_PO_MASA_01_Záborské”

Prílohy Verejná vyhláška • 13 MB • 47 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “INS_FTTH_PO_MASA_01_Záborské”

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – “Úpravy hasičskej zbrojnice Záborské”

Zoradiť podľa Dátum Meno Prílohy Príloha č.1 – Nenacenený Výkaz-výmer • 57 kB • 29 zobrazení Príloha č.2 – Identifikačné údaje uchádzača • 16 kB • 15 zobrazení Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií • 16 kB • 16 … Pokračovať v čítaní

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – “Úpravy hasičskej zbrojnice Záborské”

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy Návrh VZN č. 3_2019 • 413 kB • 3 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Návrh VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ROZHODNUTIE o určení prieskumného územia

Prílohy Rozhodnutie • 7 MB • 97 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na ROZHODNUTIE o určení prieskumného územia

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “PRIEMYSELNÝ PARK ZÁBORSKÉ – 1063KO”

Zoradiť podľa Dátum Meno Prílohy Trasa optického vedenia • 424 kB • 127 zobrazení Verejná vyhláška • 483 kB • 102 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “PRIEMYSELNÝ PARK ZÁBORSKÉ – 1063KO”

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Prílohy Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru • 3 MB • 61 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách voľného času.

Prílohy VZN-mzdy a prevádzka MŠ 22019 • 535 kB • 88 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách voľného času.

Správa nezávislého audítora

Prílohy Správa nezávislého audítora • 345 kB • 59 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Správa nezávislého audítora