Archív kategorií: Úradné oznamy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE

Prílohy ROZHODNUTIE • 307 kB • 7 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “INS_Klaster_PO_MASA_01_Transport”

Prílohy verejná vyhláška • 3 MB • 27 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “INS_Klaster_PO_MASA_01_Transport”

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “VTS Prešov, Haniska, Záborské”

Prílohy Rozhodnutie • 4 MB • 15 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “VTS Prešov, Haniska, Záborské”

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie

Prílohy Oznámenie • 300 kB • 37 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie

ROZHODNUTIE o určení prieskumného územia

Prílohy Rozhodnutie • 7 MB • 42 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na ROZHODNUTIE o určení prieskumného územia

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “PRIEMYSELNÝ PARK ZÁBORSKÉ – 1063KO”

Zoradiť podľa Dátum Meno Prílohy Trasa optického vedenia • 424 kB • 83 zobrazení Verejná vyhláška • 483 kB • 55 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “PRIEMYSELNÝ PARK ZÁBORSKÉ – 1063KO”

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Prílohy Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru • 3 MB • 32 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách voľného času.

Prílohy VZN-mzdy a prevádzka MŠ 22019 • 535 kB • 50 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách voľného času.

Správa nezávislého audítora

Prílohy Správa nezávislého audítora • 345 kB • 31 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Správa nezávislého audítora

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019

Prílohy Návrh – Rozpočtové opatrenie č.12019 • 195 kB • 68 zobrazení

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019