Vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu sa dňa 21.10.2019 uskutoční vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. V uvedenom čase môžu občania priniesť nebezpečný odpad pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo a vodič odpad bezpečne prevezme na základe občianskeho preukazu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.