Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca.

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.