Všeobecne záväzné nariadenie obce Záborské č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1, Územného plánu obytnej zóny č. 2 Záborské

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.