Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: “VTS-Prešov, Haniska, Záborské

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.