Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: “6 x NN prípojky Záborské”

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.