Návrh VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ.

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.