Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.