TRIEDENIE ODPADU

Vážení občania.
Žiadame Vás o dôkladné triedenie odpadov, nakoľko sa zvýšili poplatky za uloženie odpadu na skládku. Za odvoz separovaného odpadu obec nemá poplatok za uloženie, nakoľko vytriedené komodity sa môžu zužitkovať.
Pri poslednom pristavení veľkokapacitného kontajnera sme zistili, že bol naplnený prevažne odpadom, ktorý mohol byť triedený – kartóny, šatstvo, kovy, drevo. Dokonca sme našli aj adresy na kartónoch, v ktorých bol naším občanom doručený tovar. Ak sa nezlepší triedenie odpadu a komunálny odpad bude narastať, budeme nútení zvýšiť cenu za vývoz, nakoľko obec nemôže doplácať na producentov odpadu. Pri najbližšom pristavení veľkokapacitného kontajnera bude od občanov odoberaný a kontrolovaný odpad. Kontajner bude zabezpečený, aby sa odpad nedal bez kontroly vkladať a bude pod kamerovým systémom.
Pevne veríme, že nám všetkým ide o zdravé životné prostredie a preto si ho chráňme a k tejto našej povinnosti nepristupujme ľahostajne.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.