VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: “6 x NN prípojky – Záborské”

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.