Správa o hodnotení strategického dokumentu “Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov”

Prílohy

Zoznam príloh:

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.