VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: “Inžinierske siete pre pozemky parc. č. KN-C 1347, 1348, 1349, 1350 v katastrálnom území obce Záborské.”

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.