Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: “INS_FTTH_PO_MASA_01_Záborské”

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.