Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obytnej zóny č. 2 v Záborskom

Prílohy

Zoznam príloh:

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.