Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na inžiniersku líniovú stavbu “Realizácia optických sietí: Prešovský kraj – klaster PT-3” (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Prílohy

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.