UPOZORNENIE – parkovanie

info Žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch! Upozorňuje na nevhodné parkovanie motorovými vozidlami na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Záborské. Zlým parkovaním ohrozujete ostatných účastníkov premávky, hlavne deti a vystavujte sa poškodzovaniu vlastného majetku.
V prípade, že zo strany občanov nebude rešpektované toto upozornenie a Vaše zaparkované autá budú aj naďalej prekážať na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce, bude Vám zo strany obce podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva – sadzba 0,33 €/m2/deň.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.