Oznam – periodický odpočet vodomerov

info Dňa 03.-06.04.2018 v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov
vykonávať periodický odpočet vodomerov. Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.