Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.12.2017

V prílohe zverejňujeme Závery z rokovania.

Prílohy

Zoznam príloh:

Tento obsah bol zaradený v Zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.