Kontrast

Výsledok programu Analyzér kontrastu farieb ako vyhodnotenie kontrastu stránky.

Popredie:#000000
Pozadie:#FFFFFF

Kontrastný pomer je: 21,0:1
Text vyhovuje úrovni AA
Text vyhovuje úrovni AAA
Veľký text vyhovuje úrovni AA
Veľký text vyhovuje úrovni AAA

Color contrast analyzer

Color contrast analyzer

Color contrast analyzer

Color contrast analyzer

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.