Daňové priznanie

Do 31.01.2011 je potrebné podať daňové priznanie (DP) u tých daňovníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2010.
Daňovníci, u ktorých nastala zmena vlastníctva oproti roku 2010, taktiež musia nahlásiť túto skutočnosť do konca januára tohto roka. K DP je potrebné doložiť aj kópiu listu vlastníctva.

Tlačivá je možné stiahnuť z internetu:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7000

Daňové priznanie je možné podať osobne v kancelárii obecného úradu alebo zaslať poštou.

Tento obsah bol zaradený v Úradné oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.