Archív kategorií: Úradné oznamy

Rozhodnutie – Verejná vyhláška

Zoznam príloh: Rozhodnutie – Verejná vyhláška (286 KB, pdf) 19x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Rozhodnutie – Verejná vyhláška

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ Záborské

Zoznam príloh: Výberové konanie MŠ 2018 (424 KB, pdf) 67x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ Záborské

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Zoznam príloh: Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK (735 KB, pdf) 101x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP – zaslanie zámeru

Zoznam príloh: Linka na mechanicko-biologickú úpravu (724 KB, pdf) 158x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP – zaslanie zámeru

Zúčtovanie r. 2017 Denný stacionár Haršačanik

Zoznam príloh: Zúčtovanie denný stacionár za r. 2017 (203 KB, pdf) 34x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Zúčtovanie r. 2017 Denný stacionár Haršačanik

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu

Zoznam príloh: Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu (217 KB, pdf) 171x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020

Zoznam príloh: Program odpadového hospodárstvo Prešovského kraja (142 KB, pdf) 76x Program odpadového hospodárstvo Prešovského kraja – oznámenie (1 MB, pdf) 78x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020

Zmluva o dielo – PEhAES, a.s.,

Zoznam príloh: ZoD – Záborské (358 KB, pdf) 158x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Zmluva o dielo – PEhAES, a.s.,

Výzva na predloženie cenovej ponuky Športové centrum – Záborské

Zoznam príloh: Výzva na predloženie cenovej ponuky – Športové centrum Záborské (297 KB, pdf) 142x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Výzva na predloženie cenovej ponuky Športové centrum – Záborské

Návrh rozpočtu na rok 2018

Zoznam príloh: Návrh rozpočtu 2018 (2 MB, pdf) 174x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Návrh rozpočtu na rok 2018