Archív kategorií: Úradné oznamy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Zoznam príloh: Voľby do orgánov samosprávnych krajov (208 KB, pdf) 62x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Zoznam príloh: VZN č.12017 (391 KB, pdf) 275x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Záborské, Zmeny a doplnky č. 1/2015“

Zoznam príloh: informacia (269 KB, pdf) 146x oznamenie (336 KB, pdf) 106x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Záborské, Zmeny a doplnky č. 1/2015“

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu obce Záborské.

Zoznam príloh: Oznamenie o prerokovaní zmien verejnosť (195 KB, pdf) 114x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu obce Záborské.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017

Dňa 10.04.2017 o 17:00 hod. sa v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu Záborské uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Záborské … Čítať viac

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017

Návrh zásad hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Záborské

Zoznam príloh: Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami (596 KB, pdf) 51x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Návrh zásad hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Záborské

Záborské, chodníky – 1. etapa

infoPodklady k prvej etape výstavby chodníkov na stiahnutie:

Záborské chodníky  – 1. etapa

 

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Záborské, chodníky – 1. etapa

Návrh záverečného účtu obce Záborské za rok 2016

Zoznam príloh: Stanovisko ZU 2016 (449 KB, pdf) 46x Záverečný účet 2016 (214 KB, pdf) 43x

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Návrh záverečného účtu obce Záborské za rok 2016

Rozhodnutie

V prílohe zverejňujeme Rozhodnutie – schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záborské.

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Rozhodnutie

Verejná vyhláška

V prílohe zverejňujeme Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – inžinier … Čítať viac

Publikované v Úradné oznamy | Komentáre vypnuté na Verejná vyhláška