Zmluvy 2017

Detailné údaje k jednotlivým záznamom získate kliknutím na zvolený riadok.
Náhľad na originál zmluvy získate následným kliknutím na Popis.

DatumPopisDodavatelSuma
2017-01-24 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka  NAIL trading s.r.o. Prešov  0.00 
2017-01-24 Kúpna zmluva č. 2017.70/49/79/80/123  Ing. Ľudmila Gulová  0.00 
2017-01-24 Kúpna zmluva 1/01/2107  NAIL trading, s.r.o. Prešov  0.00 
2017-01-09 Príkazná zmluva č. 04/PO/2016/ODP  Prvá Komunálna Finančná, a.s.  0.00 
2017-01-04 Príkazná zmluva č. 20/PO/2016/PL  Prvá Komunálna Finančná, a.s.  0.00 
2017-01-04 Príkazná zmluva č. 22/PO/2016/EL  Prvá Komunálna Finančná, a.s.  0.00 
2017-01-10 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 1.1.2014  Združenie obcí EKOTORYSA  0.00 
2017-03-02 Dohoda o poskytnutí dotácie pre FK Záborské  Obec Záborské  0.00 
2017-03-13 Zmluva o dielo  BELLIMPEX s.r.o.  0.00 
2017-03-15 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov  0.00 
2017-03-02 Mandátna zmluva č. 04/2017-ÚP  STANIM, s.r.o.  0.00 
2017-04-10 Zmluva o dodávke plynu  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  0.00 
2017-04-27 Zmluva o vytvorení diela  Prosperujúca Európa  0.00 
2017-05-05 Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva č. 2000/729  Remek, s.r.o.  0.00 
2017-05-10 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130604  Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.  0.00 
2017-06-12 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  0.00 
2017-06-26 Zmluva č. 147506  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  0.00 
2017-06-30 Zmluva o dielo č. ZoD 58/2017-CS  Inžinierske stavby, a. s.  0.00 
2017-06-14 Zmluva č. 2017/25  Ing. Vladimír Andraščík  0.00 
2017-07-03 Zmluva o dielo č. 08/2017  PROSPECT, spol. s r. o.  0.00 
2017-07-07 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2017  PROSPECT, spol. s r. o.  0.00 
2017-07-03 Kúpna zmluva č. 148/2017  IKAR, a.s.  0.00 
2017-08-14 KÚPNA ZMLUVA č. ZA-I./cesta  viď. zmluva  0.00 
2017-08-31 Poistná zmluva č. 0232023392, Dodatok č. 6  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  0.00 
2017-11-29 ZMLUVA O DIELO - Športové centrum - Záborské  PEhAES, a.s.  171600.80 
2017-10-09 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  Inžinierske stavby, a.s.  0.00 
2017-12-18 Dodatok 1/2017  FURA s.r.o.  0.00 
2017-12-20 Zmluva o spolufinacovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na školský rok 2017/2018  Obec Záborské  0.00 
2017-12-27 Dodatok č. 8 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy  Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 0.00 
2017-12-15 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo  Inžinierske stavby, a.s.  0.00 
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.