Zmluvy 2017

Detailné údaje k jednotlivým záznamom získate kliknutím na zvolený riadok.
Náhľad na originál zmluvy získate následným kliknutím na Popis.

Dátum sort downsort upPopisDodávateľSuma sort downsort up
04.01.2017Príkazná zmluva č. 20/PO/2016/PLPrvá Komunálna Finančná, a.s.0.00 €
04.01.2017Príkazná zmluva č. 22/PO/2016/ELPrvá Komunálna Finančná, a.s.0.00 €
09.01.2017Príkazná zmluva č. 04/PO/2016/ODPPrvá Komunálna Finančná, a.s.0.00 €
10.01.2017Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 1.1.2014Združenie obci EKOTORYSA0.00 €
24.01.2017Zmluva o prevode práv a povinností stavebníkaNAIL trading s.r.o. Prešov0.00 €
24.01.2017Kúpna zmluva č. 2017.70/49/79/80/123Ing. Ľudmila Gulová0.00 €
24.01.2017Kúpna zmluva 1/01/2107NAIL trading, s.r.o. Prešov0.00 €
02.03.2017Dohoda o poskytnutí dotácie pre FK ZáborskéObec Záborské0.00 €
02.03.2017Mandátna zmluva č. 04/2017-ÚPSTANIM, s.r.o.0.00 €
13.03.2017Zmluva o dieloBELLIMPEX s.r.o.0.00 €
15.03.2017Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov0.00 €
10.04.2017Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.0.00 €
27.04.2017Zmluva o vytvorení dielaProsperujúca Európa0.00 €
05.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva č. 2000/729Remek, s.r.o.0.00 €
10.05.2017Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130604Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.0.00 €
12.06.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služiebMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky0.00 €
14.06.2017Zmluva č. 2017/25Ing. Vladimír Andraščík0.00 €
26.06.2017Zmluva č. 147506Dobrovoľná požiarna ochrana SR0.00 €
30.06.2017Zmluva o dielo č. ZoD 58/2017-CSInžinierske stavby, a. s.0.00 €
03.07.2017Zmluva o dielo č. 08/2017PROSPECT, spol. s r. o.0.00 €
03.07.2017Kúpna zmluva č. 148/2017IKAR, a.s.0.00 €
07.07.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2017PROSPECT, spol. s r. o.0.00 €
31.07.2017Zmluva o dielo 04/2017PJ senior plus, s.r.o.0.00 €
14.08.2017KÚPNA ZMLUVA č. ZA-I./cestaviď. zmluva0.00 €
31.08.2017Poistná zmluva č. 0232023392, Dodatok č. 6KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.0.00 €
09.10.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dieloInžinierske stavby, a.s.0.00 €
29.11.2017ZMLUVA O DIELO - Športové centrum - ZáborskéPEhAES, a.s.171600.80 €
04.12.2017DODATOK č. 3František Kozák - GASKOMPLET0.00 €
15.12.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloInžinierske stavby, a.s.0.00 €
18.12.2017Dodatok 1/2017FURA s.r.o.0.00 €
20.12.2017Zmluva o spolufinacovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na školský rok 2017/2018Obec Záborské0.00 €
27.12.2017Dodatok č. 8 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravyDopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť0.00 €
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.